Archivo de la etiqueta: SISTEMA DE POLICIA

La segona activitat a les policies locals

Un altre article sobre gestió dels recursos humans i policia local, en aquesta ocasió sobre la situació de segona activitat.

El fet que la Llei 16/1991 de policies locals no hagi estat desenvolupada amb l’oportuna regulació de la segona activitat, ha generat una irregular i deficient situació en el panorama policial català, situació que també es dóna en la majoria de les qüestions estatutàries, suposadament comunes al conjunt de policies.

La necessitat d’una llei marc de les policies de Catalunya que reguli totes les disposicions estatutàries comunes, amb el corresponent desplegament reglamentari, en el cas concret de la situació de segona activitat requeriria tenir en compte una sèrie d’elements que s’analitzen a l’article que es pot descarregar aquí:

La segona activitat a les policies locals