Archivo de la etiqueta: Policía Foral

La reivindicació de jubilació anticipada dels policies locals

Aquestes setmanes s’estan produint molts pronunciaments d’ajuntaments, diputacions i parlaments autonòmics, en favor de la jubilació anticipada dels policies locals. Es tracta d’una reivindicació de les organitzacions sindicals majoritàries, integrades en una plataforma estatal de policies locals i autonòmiques; una reinvidcació basada en les previsions legals de la Llei 7/2007 de l’Estatut bàsic de l’empleat públic (EBEP), de la pròpia normativa de la Seguretat Social, de les previsions del Pacte de Toledo i del greuge comparatiu respecte d’altres col·lectius professionals.

La situació actual és que tant policies locals com mossos d’esquadra estan enquadrats en el règim general de la Seguretat Social i es jubilen d’acord amb aquest règim.

Els policies locals, segons l’article 39 de la Llei 16/1991, estan acollits al mateix règim de previsió social que la resta de funcionaris de la corporació local a què pertanyen. Es a dir, el previst a l’article 67.3 de l’EBEP: “La jubilació forçosa es declararà d’ofici en complir el funcionari els seixanta-cinc anys d’edat.”.

Els membres de l’Ertzaintza ja tenen aquesta jubilació anticipada des de 2008. La mesura es concreta en que l’edat ordinària d’accés a la jubilació es reduirà en un període equivalent al que resulti d’aplicar el coeficient reductor del 0,20 als anys complets efectivament treballats com a membres del cos de l’Ertzaintza. L’aplicació de la reducció de l’edat de jubilació en cap cas permetrà accedir a la pensió de jubilació amb una edat inferior als 60 anys, o a la de 59 anys en els supòsits en què s’acreditin 35 o més anys d’activitat efectiva i cotització en l’Ertzaintza.

LLEGEIX L’ARTICLE COMPLET AQUÍ: La jubilació anticipada dels policies locals

Més articles semblants AQUÍ: Policia i Gestió de Recursos Humans