Archivo de la etiqueta: Policia de proximitat

La proximitat a la Policia de la Generalitat, entre el discurs i la realitat

L’anomenada policia de proximitat, policia comunitària, policia de barri o qualsevol altra denominació similar, pot ser una forma – un model – de fer policia, de ‘policiar’, o simplement constituir una, entre vàries, estratègies dels serveis policials.

El que sembla segur, és que quan parlem de policia de proximitat, no sempre estem parlant del mateix. I això és així perquè s’ha profunditzar poc en aquesta interessant – essencial – vessant policial.

El treball que presentem ‘La proximitat a la Policia de la Generalitat, entre el discurs i la realitat’ de Jesús Requena Hidalgo, és una lúcida aportació a l’estudi d’aquesta tant utilitzada, com poc coneguda, funció policial. Aquest article forma part del núm. 26, ‘Anàlisi d’experiències sobre la policia d’avui’, de la Revista Catalana de Seguretat Pública, editada per l’Institut de Seguretat Pública de Catalunya.

Segons el propi autor, l’article presenta els elements fonamentals d’un treball de recerca que pren per objecte la proximitat policial o, més concretament, la presumpta distància que sembla que hi ha entre els seus discursos i les seves realitats a propòsit del cas d’una comissaria metropolitana de la Policia de la Generalitat-Mossos d’Esquadra. A la introducció es planteja la problemàtica en la qual s’insereix el projecte de recerca, així com els seus pressupòsits de partida. A continuació, es descriuen els seus fonaments epistemològics i metodològics, així com el seu model teòric, centrat en el concepte de proximitat policial. Finalment, se n’ofereixen les conclusions, principals.

Jesús Requena Hidalgo, és inspector de la Policia de la Generalitat-Mossos d’Esquadra, Cap de l’ABP de Rubí (Regió Metropolitana Nord), ex-inspector Cap de la Policia Local de Sitges, llicenciat en Geografia i Història per la Universitat de Barcelona i en Sociologia per la Universitat Autònoma de Barcelona.

Altres articles de Jesús Requena Hidalgo:

Cuanto más líquido es el mundo… 1998-2008. Diez años –o así— de cambios en relación a la (in)seguridad ciudadana. Scripta Nova. Revista electrónica de geografía y ciencias sociales. 2008.

La incorporación de nuevas tecnologías a la policía. Scripta Nova. Revista electrónica de geografía y ciencias sociales. 2004.

De los desastres naturales a la cotidianeidad urbana. La gestión de la seguridad y el riesgo.  Geo-crítica. Publicacions de la Universitat de Barcelona. 2000.

Licencia Creative Commons
La proximitat a la Policia de la Generalitat, entre el discurs i la realitat por Derecho de la Seguridad se encuentra bajo una Licencia Creative Commons Atribución-NoComercial-CompartirIgual 3.0 España.
Basada en una obra en http://www.derechodelaseguridad.com.