Archivo de la etiqueta: POLICIA DE CATALUNYA

El Parlament acorda reclassificació al grup C1 d’agents i caporals policies locals.

El passat dia 2 d’abril, tots els grups polítics del Parlament de Catalunya, en el si de la comissió d’Interior, van aprovar la proposta de resolució sobre les modificacions legals per a la classificació dels agents i caporals de les policies locals en el grup C1.

Es tracta d’una vella i justa aspiració dels policies locals de Catalunya, tal com s’explica amb detall a l’article publicat en aquesta web sobre la reclassificació del grup de titulació, que acabarà amb un greuge comparatiu de les policies locals catalanes respecte dels mossos d’esquadra i de la resta de cossos de policies estatals, autonòmiques i locals d’Espanya.

La mateixa resolució de la comissió parlamentària, acorda que la modificació de la Llei 16/1991, de 10 de juliol, de les Policies Locals es farà mitjançant la propera Llei de mesures fiscals i administratives. Això vol dir que si abans que acabi 2014, la Generalitat aprovés els pressupostos per a 2015, la Llei d’acompanyament d’aquells pressupostos inclouria la modificació de la Llei 16/1991. No sembla la millor opció legislativa quan vivim èpoques de gran incertesa política i econòmica que no permeten assegurar els terminis ordinaris d’aprovació pressupostària, però desprès del reconeixement del curs bàsic com a títol de tècnic de formació professional, és una altra bona notícia per a les policies locals de Catalunya i una porta d’esperança cap una veritable convergència de les disposicions estatutàries comunes dels cossos policials catalans, dins d’això que anomenem Sistema de Seguretat Pública de Catalunya.