Archivo de la etiqueta: Ética policial

Esborrany del nou codi d’ètica de la Policia de Catalunya

El Comitè d’Ètica de la Policia de Catalunya ha presentat avui l’esborrany del nou Codi d’ètica i ha obert un procés participatiu perquè tots els agents tant del cos de Mossos d’Esquadra com de les policies locals puguin fer les esmenes que considerin. D’aquesta manera el Comitè cerca un dels seus principals objectius: aconseguir un màxim consens i que els membres de la Policia de Catalunya facin seu el text que en resulti.
Des de la seva constitució, el 24 de febrer de 2014, l’actual Comitè d’Ètica de la Policia s’ha reunit nou vegades. En quatre ocasions s’ha convidat a participar en les sessions de treball a persones vinculades al món policial perquè poguessin fer les seves aportacions al Codi d’ètica de la policia. Així, s’ha convidat a participar als responsables de l’Institut de Seguretat Pública de Catalunya i de la Subdirecció de Coordinació de Policia de Catalunya així com a representants sindicals de mossos d’esquadra, del personal facultatiu i de policies locals, i a representants d’associacions de comandaments policials.
El procés d’elaboració del nou codi es va iniciar amb l’estudi i anàlisi de diversos codis d’ètica d’organitzacions policials del nostre entorn i de l’àmbit internacional. A continuació, els membres del Comitè varen reflexionar i debatre sobre els diferents tipus de codi i sobre l’estructura que havia de tenir el de la policia de Catalunya, i en van redactar un primer esborrany.
Aquest primer esborrany va ser contrastat amb aquest grup de divuit persones vinculades a l’àmbit policial, les observacions de les quals van propiciar el debat i la inclusió de diverses esmenes. La versió del Codi que en resultà és la que ara es posa a disposició de tots els agents de la policia de Catalunya.
Procés participatiu
El Comitè d’Ètica de la Policia de Catalunya entén que la participació dels membres de les organitzacions policials a qui s’adreça és clau. Per això es dóna a conèixer l’esborrany del Codi d’ètica de la policia a tots els membres del cos de Mossos d’Esquadra i de les policies locals de Catalunya i es deixa un termini de dues setmanes perquè hi puguin presentar les seves propostes. Un cop passat aquest termini el Comitè d’Ètica de la Policia prendrà en consideració les diferents aportacions rebudes.
Característiques del Codi d’ètica de la policia de Catalunya que es presenta
El Codi d’Ètica de la Policia té les característiques següents:
a        Subratlla els valors que han d’articular l’exercici de la funció policial en el nostre país, entenent la professió policial com un servei públic que té com a missió la defensa dels drets de les persones i de les seves llibertats. La part introductòria  és una presentació d’aquests valors que, al nostre entendre, han d’inspirar l’exercici de la professió policial.
b        Per realitzar el Codi d’Ètica de la Policia ens hem inspirat en els codis d’ètica existents en el món, però hem volgut tenir en compte la particularitat del nostre país i la seva idiosincràsia. Està formulat de manera propositiva, identificant aquells deures mínims ètics que ha de respectar tot agent policial, però, a la vegada, es descriuen les qualitats que fan un agent de policia excel·lent en el seu exercici professional.
c        És un text consensuat, dialogat amb organitzacions vinculades al món policial en un debat obert i sense restriccions, amb la finalitat d’elaborar un Codi d’ètica de policia que sigui realista, sense amagar dilemes i dificultats que comporta el correcte exercici de la professió. No solament prestem atenció al professional de la policia, també fixem atenció en el tracte que mereixen els detinguts, les víctimes i la relació que ha d’establir la Policia de Catalunya amb l’Administració de justícia, amb les institucions polítiques i amb els mitjans de comunicació social.
DESCARREGA’T L’ESBORRANY AQUÍ: esborrany codi ètic
Més informació sobre el Comitè d’Ètica que ha redactat l’esborrany i sobre la normativa d’ètica i jurisprudència de les policies de Catalunya.