Les permutes a les policies locals: quelcom més que un sistema de mobilitat

La permuta és un sistema de mobilitat dels policies locals d’acord amb el que disposa l’article 1.2 de la Decret 233/2002, de 25 de setembre, pel qual s’aprova el Reglament d’accés, promoció i mobilitat de les policies locals.

No disposem de dades estadístiques sobre les permutes i altres sistemes de mobilitat del personal al servei de les administracions locals però m’atreviria a dir que la immensa majoria dels casos afecta a policies locals. I això és així per diferents factors.

Aquest article pretén abordar el marc normatiu d’aplicació a les permutes de policia local de Catalunya i reflexionar sobre les prevencions que s’haurien d’observar per part dels gestors de recursos humans i de les prefectures dels cossos de policia local.

LLEGEIX L’ARTICLE SENCER, DESCARREGA’L AQUÍ.